De projecten van Solution Architects bij innogy

Energy Insights

Innogy bouwt een dataplatform op Amazon Web Services, waar gebruikers hun dagelijkse meterstanden kunnen opslaan en uitlezen. Het is al een uitdaging om al deze gegevens van miljoenen klanten dagelijks te verwerken, nog spannender is het om deze data te combineren met gegevens over energieconsumptie en -besparing, en bijvoorbeeld de energieteruggave van zonnepanelen.

“Wat ik leuk vind aan mijn werk, is dat het ook daarbuiten een positief effect heeft. Als ik iets ontwikkel, helpt het mensen”, zegt Solution Architect Dotan Dvir. “Het is mooi om te zien hoe mensen de dingen kunnen blijven doen die zij leuk vinden, terwijl tegelijkertijd hun weerslag op het milieu kleiner wordt.”

“Ik ben Solution Architect voor twee aanverwante projecten”, vervolgt Dvir. “In het ene project gebruiken we slimme meterdata om klanten in te lichten over hun verbruik, en hun bijvoorbeeld de mogelijkheid te bieden hun situatie te vergelijken met andere gebruikers. In het andere project, PlusJeHuis, vertellen we mensen gratis hoe zij hun huis kunnen verbeteren met isolatie of zonnepanelen. Mensen besparen geld terwijl hun verbruik CO2 neutraal wordt.”

Digital Engine

Innogy werkt aan een omvangrijke digitale transformatie, waarbij tegen de tweehonderd grote en kleine applicaties en alle datastromen op een nieuwe manier aan elkaar worden gekoppeld. Doel is om de klantervaring centraal te stellen en tegelijkertijd de prestatie en eenvoud van het interne IT-landschap te vergroten. De Digital Engine moet dit mogelijk maken. “Zie het als een spinnenweb”, zegt Solution Architect Carlos Kelkboom. “De draden zijn alle applicaties, de spin is de data. Het web, de Digital Engine, gaat ervoor zorgen dat de data moeiteloos naar alle hoeken van het bedrijf toestroomt. Je hebt dus een API-kant en het koppelen van systemen. Dat is spannend.”

“Innogy is een groot bedrijf in transitie naar een nieuw model. Het bedrijf kent al veel verschillende businessdomeinen. Van alles moet je leren hoe het werkt. Tegelijkertijd beweegt de energiemarkt flink en daarmee gaat innogy ook op een nieuwe manier opereren. Dat moet allemaal in de IT naar voren komen.”

Business Process Management

In samenhang met de Digital Engine vervangt innogy het huidige Business Process Management-systeem (BPM). Alle interne systemen en de systemen voor klantinteractie worden in een BPM geïntegreerd, die in de cloud beschikbaar is. “We willen BPM flexibeler en schaalbaar maken, zodat het hele bedrijf de processen kan volgen”, zegt Solution Architect Artur Szydlik. “Tegelijkertijd willen we acties naar de klant toe zoveel mogelijk automatiseren en digitaliseren, zodat de klant veel acties makkelijk zelf kan doen”.

Het interne BPM-systeem en de uitingen daarvan naar de klant toe moeten bovendien omnichanel beschikbaar worden, dus zichtbaar zijn op web, tablet en mobiel. Dat is volgens Szydlik een interessante uitdaging op gebied van privacy en veiligheid.

Ook wordt het BPM-systeem veerkrachtiger gemaakt. Grote processen worden gesplitst in kleinere brokjes, zodat ze minder kwetsbaar zijn bij problemen. “Als Solution Architect mag ik al die puntjes met elkaar verbinden”, zegt Szydlik. “Juist de combinatie van technische it en de concrete doelen van een groot bedrijf in transitie vind ik prachtig”.

Lees de volledige testimonial van Artur en ontdek waarom hij juist bij innogy werkt.

Sitecore

Sitecore is het nieuwe Content Management Systeem (CMS) voor innogy. Het is één van de eerste Europese 'headless' CMS implementaties van Sitecore in combinatie met Angular 6.

Een headless CMS scheidt het maken, leveren en beheren van content, de back-end taken van de presentatie op de website en/of app, ofwel de front-end-taken. Het biedt marketeers een uniform platform voor het maken, onderhouden en distribueren van customized content over meerdere kanalen – zonder onnodige integratiepunten tussen front-ends. Front-end ontwikkelaars kunnen de best passende rendering frameworks en libraries kiezen om een zo optimaal mogelijke digitale ervaringen te creëren zonder beperking van het CMS.

“Wij zijn echt aan het pionieren”, aldus de Solution Architect. We gebruiken een state of the art architectuur met de laatste CMS, frontend en Cloud technologieën (Kubernetes). We passen de headless capabilities van Sitecore JavaScript Services (JSS) toe vanaf de eerste betaversie, werken niet met tussenpartijen en schakelen rechtstreeks met de leveranciers. Omdat Sitecore JSS open-source is, dragen onze ontwikkelaars samen met de community actief bij aan de verbetering en doorontwikkeling.

Als Solution Architect ben je zowel strategisch betrokken als operationeel bij de ontwikkelteams. Het is uitdagend om te werken aan een online enterprise platform waarmee innogy beter in staat is in te spelen op de continue veranderende behoeftes in de energiemarkt.

Smart Home

De wereld verandert in een richting waarin we steeds meer IoT-apparaten kunnen koppelen en combineren met andere datasets. Smart home speelt daarop in door die mogelijkheden beschikbaar te maken in online applicaties, zoals apps.

Dit biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld slimme meters en data van zonnepanelen met behulp van API’s en Sockets te combineren met de mogelijkheden van mobiele devices en andere apparaten in huis. Op die manier kunnen we de verwarming lager zetten wanneer je langer dan een half uur van huis bent, of gaat de wasmachine pas draaien als de zon voldoende schijnt.

Door de data van verschillende bronsystemen te combineren kom je tot een efficiënter energiegebruik en tegelijkertijd een betere kwaliteit van leven. Voor Online Solution Architecten bij innogy is het uitdaging te zien waar behoeften van klanten liggen en deze te vertalen naar technische oplossingen, waarin hun privacy en digitale veiligheid gegarandeerd zijn en blijven.

Maak een afspraak voor een kennismaking: